Announcement: Mindasys is now Skillet! Check out our new website.

Kepentingan Latihan kepada Organisasi

Apa pentingnya latihan di tempat kerja? Lebih baik latihan, bermakna anda bergerak menuju kearah lebih baik penghasilan kerja. Melatih pekerja adalah sangat diperlukan untuk menjadikan organisasi kekal kompetitif. 

 

Pekerja adalah manusia, setiap dari mereka ada kelemahan dalam skil dalam melaksanakan tugasan. 

 

Melaksanakan latihan yang berkualiti dan lengkap untuk pekerja boleh meningkatkan skil mereka di tempat kerja melalui ilmu yang mereka dapat dalam latihan. Program latihan kepada pekerja akan meningkatkan kompentensi pekerja anda, menjadikan semua ahli pasukan anda memiliki ilmu dan kemahiran untuk bekerja dalam satu pasukan yang berkesan. 

 

Dengan menyediakan latihan kepada pekerja, anda menjadikan pekerja lebih berilmu dan mahir. Ini membolehkan mereka menjalankan tugas tanpa perlu bantuan berterusan dan pengawasan. 

 

Latihan berterusan adalah kaedah terbaik mendepani perubahan semasa dalam memenuhi keperluan perniagaan dari masa ke masa. 

 

Sebab Kenapa Perlunya Latihan

 • Kadar keluar masuk pekerja yang tinggi
 • Teknologi baru
 • Peranan & fleksibiliti kerjaya
 • Orientasi
 • Teknik penilaian baru
 • Kekurangan skil dan pekerja
 • Globalisasi & perubahan yang pantas
 • Kualiti produk & perkhidmatan 
 • Pengurusan perubahan

 

Faedah latihan berterusan termasuklah boleh menyekalkan kesepaduan pasukan dan mencipta kesamaan fikiran. Secara amnya, faedah melatih pasukan adalah satu cabaran yang perlu diambil kira karena terdapat banyak faedah darinya.

 

Faedah latihan berterusan 

 • Membolehkan pasukan anda bertindak balas terhadap perubahan teknologi yang boleh menjejaskan keperluan kerja mereka
 • Membantu pekerja bertindak balas atau menyesuaikan diri terhadap perubahan hasil dari penstrukturan organisasi. 
 • Memberi keupayaan kepada pekerja untuk menyesuaikan diri dengan perubahan hasil dari peningkatan kepelbagaian dalam tenaga kerja
 • Membantu perkembangan kerjaya
 • Membantu pekerja untuk memajukan diri secara berterusan

 

Latihan dan Pembangunan

Adalah penting untuk memahami perbezaan antara latihan dan pembangunan. Ini adalah dua bidang yang paling kritikal dalam pengurusan sumber Manusia. 

 

Ia mengambil kira tentang cara tenaga kerja anda mengatur diri sendiri – sama ada boleh atau tidak. Latihan dan Pembangunan adalah cara utama di mana prestasi kumpulan dan individu dipertingkatkan dalam sesebuah organisasi.

 

Matlamat Latihan & Pembangunan

 • Tingkatkan kecekapan
 •  Meningkatkan semangat pasukan
 •  Perbaiki hubungan sesama manusia
 •  Kurangkan keperluan penyeliaan
 •  Meningkatkan fleksibiliti dan daya maju organisasi

 

Proses Latihan dan Pembangunan Sumber Manusia

 • Tentukan keperluan dan kehendak latihan syarikat anda.
 • Tentukan hasil yang anda inginkan.
 • Tetapkan jenis objektif latihan yang jelas
 • Senaraikan ringkasan yang jelas tentang objektif anda.
 • Pilih kaedah latihan dan pembangunan yang optimum.
 • Ketahui pilihan latihan anda dan pilih yang betul.
 • Melaksanakan program.
 • Sediakan dan laksanakan program latihan anda.
 • Menilai program.
 • Mempunyai kaedah penilaian yang mencukupi dan melaksanakannya.

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp