Untuk Kerajaan

Membangun Modal Insan Melalui Pembelajaran Berterusan

Melahirkan anggota berkompetensi dan berprestasi tinggi

Kursus IT

Kursus jangka pendek untuk melahirkan anggota berkompetensi tinggi

cisco
comptia
linux
ibm
logo7
mslogo
oraclelogo
mysql
php
python
Objektif Kursus

Menyediakan anggota yang berkelayakan, bekebolehan dan berkompetensi

Mencapai hasil kerja yang berkualiti / bermutu tinggi

Meningkatkan kompentensi dan produktiviti

Kaedah Latihan

Kelas Maya (Live Virtual Class)

Latihan Dalaman (In House Training)

Kelas Awam (Public Class Training)

Kami Sedia
Pertanyaan

Your information shall be processed by Mind Matrix Sdn Bhd – a professional training company. Your data shall be used by a team member to contact you regarding your enquiry.