IBM System Z

ILE Foundation for IBM i
Duration : 1 Day
Public Class : RM 2,014.00
Duration : 4 Days
Public Class : RM 8056
z/OS JCL and Utilities
Duration : 4.5 Days
Public Class : RM 9063
z/OS System Services Structure
Duration : 4.5 Days
Public Class : RM 9063
× WhatsApp Us