AI Dan Jenis Aplikasi Machine Learning

Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning (ML) istilah yang sangat popular digunakan dalam dunia IT. Kadang-kadang, penggunaan istilah ini bertukar mengikut syarikat membuat pemasaran produk mereka. Walau bagaimanapun, istilah ini tidak sama kerana banyak terdapat beberapa perbezaan antara keduanya.    Apa dia Artificial Intelligence (AI) Istilah AI telah ada semenjak tahun 50an lagi. Secara ringkas, […]